Προστασία της επιχείρησής σας από κυβερνοεπιθέσεις: Η σημασία της σωστής διάθεσης περιουσιακών στοιχείων πληροφορικής

1
Προστασία της επιχείρησής σας από κυβερνοεπιθέσεις: Η σημασία της σωστής διάθεσης περιουσιακών στοιχείων πληροφορικής

Στον σημερινό ψηφιακά-κεντρικό κόσμο, οι επιχειρήσεις βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην τεχνολογία για να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Με την αυξημένη χρήση συσκευών με δυνατότητα Διαδικτύου, όπως δρομολογητές και μεταγωγείς, η σημασία της ασφάλειας του δικτύου δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί. Αυτές οι συσκευές χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των χρηστών στο διαδίκτυο και για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να επικοινωνούν, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Ωστόσο, εάν δεν ασφαλιστούν σωστά, μπορούν να γίνουν σημαντική πηγή ευπάθειας, οδηγώντας σε παραβιάσεις δεδομένων και άλλες κυβερνοεπιθέσεις.

Μελέτη NetScout

Ένας από τους λιγότερο γνωστούς κινδύνους που σχετίζονται με τους δρομολογητές και τους διακόπτες είναι η ανακύκλωση και η μετακίνηση αυτών των συσκευών από τη μια τοποθεσία στην άλλη χωρίς πρώτα να σκουπιστεί η μνήμη τους. Αυτή η πρακτική μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κίνδυνο για τις επιχειρήσεις, καθώς ευαίσθητες πληροφορίες, όπως διαπιστευτήρια και λεπτομέρειες διαμόρφωσης ενδέχεται να εξακολουθούν να υπάρχουν στη συσκευή. Μια πρόσφατη μελέτη από έναν πάροχο ασφάλειας δικτύου, το NetScout, υπογραμμίζει τη σοβαρότητα αυτού του ζητήματος. Αυτή η μελέτη έδειξε ότι έως και το 30% των ανακυκλωμένων βασικών δρομολογητών και μεταγωγέων εξακολουθούν να περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες.

Το NetScout ανέλυσε περαιτέρω 5.000 ανακυκλωμένους δρομολογητές και διακόπτες από διάφορες βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων των τηλεπικοινωνιών, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της υγειονομικής περίθαλψης και της κυβέρνησης. Η έρευνα διαπίστωσε ότι οι ανακυκλωμένοι δρομολογητές και διακόπτες είναι πιο πιθανό να περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες στους κλάδους της υγειονομικής περίθαλψης και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, σε ποσοστό 35% και 32%, αντίστοιχα.

Οι κίνδυνοι που συνδέονται με τους ανακυκλωμένους δρομολογητές και διακόπτες είναι σημαντικοί. Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου μπορούν να χρησιμοποιήσουν ευαίσθητες πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτές τις συσκευές για να εξαπολύσουν επιθέσεις σε εταιρικά δίκτυα, να κλέψουν δεδομένα, να διακόψουν δίκτυα και πολλά άλλα. Πολλοί ανακυκλωμένοι δρομολογητές και διακόπτες βρέθηκαν να χρησιμοποιούν απαρχαιωμένο λογισμικό και υλικολογισμικό, γεγονός που αυξάνει περαιτέρω την ευπάθειά τους σε κυβερνοεπιθέσεις.

Μετριασμός Κινδύνων

Προκειμένου να μετριαστούν οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τους ανακυκλωμένους δρομολογητές και διακόπτες, η NetScout παρακαλεί τις εταιρείες να σκουπίσουν τη μνήμη των βασικών δρομολογητών και διακοπτών τους πριν τα ανακυκλώσουν ή τα πουλήσουν. Συμβουλεύουν επίσης ότι οι εταιρείες εκτελούν τις πιο πρόσφατες εκδόσεις λογισμικού και υλικολογισμικού για να εξασφαλίσουν τη μέγιστη ασφάλεια.

Οι συνέπειες της μη λήψης προληπτικών μέτρων μπορεί να είναι τρομερές, καθώς ένα λάθος αυτού του βαθμού μπορεί να είναι δαπανηρό οικονομικά και από άποψη φήμης για μια εταιρεία. Το κόστος των παραβιάσεων δεδομένων μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τη σοβαρότητα και την κλίμακα της παραβίασης. Ωστόσο, δεν είναι ασυνήθιστο για τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν δαπάνες εκατομμυρίων δολαρίων που σχετίζονται με τον έλεγχο των ζημιών. Επιπλέον, μια παραβίαση δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της εμπιστοσύνης των πελατών και μπορεί να έχει μακροχρόνιες συνέπειες στη φήμη μιας επιχείρησης.

Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τους ανακυκλωμένους βασικούς δρομολογητές και διακόπτες υπογραμμίζουν τη σημασία των κατάλληλων πρακτικών καταστροφής δεδομένων στη διαδικασία διάθεσης περιουσιακών στοιχείων πληροφορικής. Η ERI κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της υπεύθυνης ανακύκλωσης ηλεκτρονικών ειδών και της ITAD, έχοντας μια μακροχρόνια δέσμευση για την προστασία της ασφάλειας και της ιδιωτικής ζωής των δεδομένων. Με μια σειρά από υπηρεσίες καταστροφής δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του σκουπίσματος λογισμικού, της απομάκρυνσης και της φυσικής καταστροφής, το ERI μπορεί να βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι οι ευαίσθητες πληροφορίες αφαιρούνται οριστικά από όλους τους τύπους στοιχείων πληροφορικής προτού ανακυκλωθούν ή μεταπωληθούν.

Συνεργαζόμενοι με την ERI, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι τα δεδομένα σας είναι ασφαλή και απρόσιτα από όσους θέλουν να βλάψουν τον οργανισμό σας. Επικοινωνήστε σήμερα για να δείτε εάν μια συνεργασία θα μπορούσε να είναι αμοιβαία επωφελής.

Bir cevap yazın